Omplaceringar

Strandsmedjans Nelson "Molle" född 2014-02-24

Kastrerad

 

e. Nord JV-07 NO UCH SE UCH SE V-09 NO V-08 CZCH HE VV-14 FI VV-14 SE VV-15 NORD VV-15 Faunus Ginger Griffin

pde NN patella ua

u. SEUCH FIUCH EECH Strandsmedjans Trixie patella ua

 

Molle är en frisk och sund (kastrerad) mops som pga av ändrade familjeförhållanden inte kan bo kvar hos sin matte Britt.

 

Kontakta Britt för mera information.

 

tel 0703556019